ข่าวประชาสัมพันธ์

***    ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงาน " สืบสานวิถีไทย" ในวันพุธที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์

        

***  ติววิชา MTH 1101 ฟรี ตามรายละเอียดด้านล่าง

       

***  ชาวคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดทุ่งเสรี 10 ก.ค. 2562

                   

***  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราเเห่งชาติ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำเเหงมหาราช วันที่ 9 กรกฎาคม 2562                                                                                      

                     

***  นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนสอบ e-testing ระหว่างวันที่ 3-6 ก.ค. 62 อาคาร VKB ชั้น 1 (08.30-17.30) และ เปิดสอบ e-testing ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 62 , รายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในวันลงทะเบียน

            

 ***คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวโสภิตา หมื่นอนันต์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล popular vote จากการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในผลงานรูปแบบภาคนิทัศน์ (poster) เรื่อง การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชสกุลงวงช้าง (วงศ์ Heliotropiaceae) ในประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร เรืองสว่าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   
    
 
 
 ***ระบบเทียบโอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 ***สาขาที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.วรรณา  มุสิก

  Scholarship2alumni
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.