ข่าวประชาสัมพันธ์

 • >>> ขอแสดงความยินดีด้วยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สิงหันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  >>> ได้รับรางวัล Best Presenter Award จากการนำเสนอผลงานเรื่อง “Edge-Odd Graceful Graphs Related to Cycles” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561

 • >>> ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ทุนวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 ทุน
  *** โปรดอ่านรายละเอียดการขอทุนให้ครบถ้วน *** 
  1. คุณสมบัติทั่วไป 
  2. คุณสมบัติเฉพาะ 
  3. หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน
  4. วันเวลาในการรับสมัคร วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลเเละรายงานตัว
  >>> นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งเเต่วันที่ 19 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561 สนใจเข้าดูรายละเอียดขอรับทุน คลิ๊ก  
  *** โดยนักศึกษาที่ได้รับทุน จะได้รับการยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าตำรา เเละได้รับเงินสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว 10,000 บาทต่อปี จนสำเร็จการศึกษา เป็นระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยทุนวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ***
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ส่วนกลาง (หัวหมาก) ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2561 (ทุกวัน) พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤศจิกายน 2561 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต ล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป.ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th 

 • >>> สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง ** สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ มหาวิทยาลัยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป ***

 • >>> ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.ชีววิทยา)
 • >>> รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2561 สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่อาคารเวียงคำ (VKB) ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 8.30 - 15.30 น. หรือ โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-3108614-24 เเละ 02-3108331

 • >>> กิจกรรมค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ 
 • >>> นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ @Line ตาม Qr Code ในรูปด้านล่างได้เรยครับ

 • >>> ทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินตัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
  >>> คุณบัติ ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์เเละเคมี เกรดฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
  >>> จำนวนทั้งหมด 6 ทุน ๆ ละ 21,000 บาท
  >>> นักศึกษาที่สนใจสามารถขอใบสมัครได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตึก SCL ชั้น 1 พร้อมเเนบรูปถ่ายจำนวน 1 รูป เเละใบเเสดงผลการศึกษาที่สถานศึกษารับรอง / หนังสือรับรองของสถานศึกษา เเละต้องยืนใบสมัครเเละหลักฐานด้วยตนเอง ภายในวันที่ 19 กันยายน 2561

 • >>> ชมรมคณิตศาสตร์ เชิญชวนน้องๆนักศึกษาที่เรียนในวิชาแคลคูลัสเเละเรขาคณิตวิเคราะห์ MTH1101 ติวฟรี เเละมีขนมเเจก
  >>> ในวันที่ 7,14,21,28 กันยายน เเละ วันที่ 5,12 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ณ อาคาร SCL ชั้น 3 ห้อง 316 สามารถลงชื่อเเละสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line QR Code ด้านล่างได้เรยครับ 

 • >>> เมื่อวันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง
  >>> คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ตามแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 • >> ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณีรนุช ควรเชิดชู อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
  >> ได้รับราวัล Best Poster Award จากงานประชุมวิชาการ 7 th International Conference on Smart Materials and Structures, 2-3 July 2018, in Vienna, Austria.

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดลาดบัวขาว ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

 

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเเละพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  มุสิก เเละผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

 • คณะกรรมการภูมิสารสนเทศเเห่งชาติ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดต่างๆได้ตามเว็บไซต์ www.ngis.go.th

 • >> ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการ ร่วมใช้สิทธิลงคะเเนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ตั้งเเต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องสมุด อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 1

 • >>> โครงการค่ายคุณธรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
  >>> พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย นักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วม สามารถเเอดไลน์ตาม QR Code ด้านล่างได้ครับ
  *** กิจกรรมนี้ฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากนักศึกษาครับ สนใจเข้าร่วมเเอดเรย <: 

 • >> ขอเชิญ อาจารย์ เเละบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์”
  >> ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (SCL 101) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 • >>ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี" ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (SCL101) อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์

 • >>ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เเละบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2561 "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย" วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ลานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 • >>ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาการบริการการศึกษาในยุคไทยเเลนด์ 4.0” ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ (SCL101) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เวลา 8.00 - 16.30 น.

 • >>ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ”พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์
  >>กิจกรรมที่ 1 เทคนิคการเขียนภาระงานสอนเพื่อกำหนดตำเเหน่งสำหรับสายวิชาการ (สำหรับสายวิชาการ) เวลา 8.30 - 12.45 น.
  >>กิจกรรมที่ 2 วิธีการเขียนข้อตกลงเเละเเบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำหรับสายสนับสนุนเเละผู้สนใจ) เวลา 13.00 - 17.00 น.

 • บัณฑิตท่านใดที่สนใจสั่งจองภาพถ่ายรวมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 43 สามารถ@Line เเจ้งความประสงค์ตาม QR Code ด้านล่าง พิเศษราคารูปละ 1,000 บาท พร้อมบริการอัดกรอบภาพเเละจัดส่งตามที่อยู่ให้ฟรี 

 • >>ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณีรนุช ควรเชิดชู อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ได้รับรางวัลทองเเดงพร้อมเกียรติบัตร เเละรางวัล Special Prize จาก Lebanese Innovators Society สำหรับการนำเสนอผลงานดีเด่นเรื่อง "แผ่นปิดแผลเส้นใยนาโนสำหรับแผลติดเชื้อเเบททีเรีย" จากงานประกวดวันนักประดิษฐ์ 2561

 • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์ 2561" เเละเป็นสักขีพยานในการทำข้อตกลง MOU ของมหาวิทยาลัยรามคำเเหง ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 • Open House คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง >> วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561
  เชิญชม >> หลักสูตรวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี >> เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหลากหลายสาขาวิชา >> การเเสดงผลงานวิจัยที่โดดเด่น >> นิทรรศการเเนะเเนวการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี >> ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เเละกิจกรรมอื่นๆมากมาย

 •  ความร่วมมือทางวิชาการกับ Academia Sinica,Taiwan. เเละ Tokai University,Japan.

 • บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

 

 • ขอเชิญนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์เเละสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ในการเเสดงความนบน้อมเเละระลึกถึงบุญคุณของครู ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำเเหงมหาราช ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560

 • ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมเข้าฟังบรรยาย เรื่อง ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ในวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม(SCL101) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง เวลา 10.30 - 12.00 น.

 • ขอเรียนเชิญนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 42 กิจกรรมที่ 2 "การเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุคไทยเเลนด์ 4.0" ในวันพุธ ที่ 7 มิถนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ (SCL) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 • ขอเรียนเชิญบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการเเละการเขียนรายงานการประชุม" ณ ห้องประชุมใหญ่ (SCL 101) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ในวัน พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560  

 • ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จริยา ร่มสายหยุด อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากผลงานนวัตกรรม เรื่อง A Time-Release Formulation of Medicinal Plant Extracts for Diabetic Adjunctive Treatment.

 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลงเเขกเกี่ยวข้าว" ในวัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามเเนวพระราชดำริ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เเละผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมนาวิชาการทางเคมี ณ ห้อง 528 อาคารลายสือไท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น.

 • ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำขวัญข้าว" ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามเเนวพระราชดำริ ในวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

 • ขอเชิญ นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เเละบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 109 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ในวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานพระบรมรูปราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำเเหงมหาราช ตั้งเเต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

 • ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560 "ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 43 ปี คณะวิทยาศาสตร์ที่รับใช้สังคม" ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตึก SCL

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธู ชูศรี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "คณะวิทย์ราม รวมใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา การทำนาของไทย ปีที่ 3 ทำนาวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ" ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามเเนวพระราชดำริ ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา กุดั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา เเละผู้สนใจทุกท่านร่วมทำบุญเเละถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งเสรี เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559

 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา เเละศิษย์เก่าร่วมงาน " พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยรามคำเเหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาค1/2559 ตั้งเเต่วันที่ 25 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2559 (ทุกวัน) ณ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง (หัวหมาก) เเละสาขาวิทยบริการ ทั้ง 23 จังหวัด

 • ระบบเทียบโอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 •  สาขาที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 • สาขาวิชาการเเพทย์เเผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการเเพทย์แผนไทยบัณฑิต(ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการเเพทย์เเผนไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รับสมัครตั้งเเต่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2559 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สถานพยาบาลเเพทย์แผนไทย(กองอาคารเดิม) ชั้น 2 เวลา 10.00 - 15.30 น. โทร 02-3108684-5 หรือเว็บไซด์ www.rsa.sci.ru.ac.th 
 • ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง รุ่นที่ 41 ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา

 • ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับหนึ่ง สาขาวิชาเคมี เเละสาขาวิชาการเเพทย์เเผนไทย ทั้ง 2 ท่าน

 • ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับสอง สาขาวิชาการเเพทย์เเผนไทย ทั้ง 3 ท่าน

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณีรนุช ควรเชิดชู อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ ที่ได้รับตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศวัสกร ไชยสุนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี หิรัญกนกพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 •  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 41

 • ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลทั่วไป ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำขวัญข้าว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 "คณะวิทย์ราม รวมใจสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา การทำนาของไทย ปีที่ 2" ณ โครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามเเนวพระราชดำริ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง " Opportunities for Cooperative Education in Biberach University of Applied Science " โดย Prof. Dr.techn. Heike Fruhwirth เพื่อเป็นโอกาสในการร่วมมือกับทางการศึกษาเเละวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำเเหงเเละมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมันนี ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 10 อาคาร SCL

 • สถานพยาบาลเเพทย์เเผนไทย มหาวิทยาลัยรามคำเเหง เปิดให้บริการ

 1.ตรวจวินิจฉัย รักาาโรคทางการเเพทย์เเผนไทย (จ่ายค่ารักษา)

 2.ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางหัตถเวชกรรมไทย (นวดรักษา)

 3.ประคบ อบสมุนไพร โดยเเพทย์เเผนไทย

 รายละเอียดตามเเนบ ดังนี้

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  สุทธิไวยกิจ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง "ศาสตราจารย์" สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 • ขอเชิญบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงาน "สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี ที่รับใช้สังคม" วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SCL เเละห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์

 • ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ" ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SCL 

 • ขอเเสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลในฐานะ Co-Inventor จากผลงานวัตกรรมร่วมกับสถานวิจัยความเป็นเลิศทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มอ.

 • ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภททุนเรียนดี

 • ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภททุนกิจกรรม

 • ขอเเสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร ทองหัวไผ่ ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ขอเเสดงความยินดีกับ นายชัยวัตน์ บุญเพ็ง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลดีเด่น "การนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย ในงานประชุมวิชาการพฤกศาตร์เเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9"

 

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาลัย อารีรักษ์ ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา

 •  ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร วีระพลากร ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 •  ขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.ชลธิชา สีกา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมีประยุกต์ ได้รับรางวัล "การเสนอผลงานในเเบบโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม RGJ - Ph.D. Congress XVI" 

 •  ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เชาวลิต ขันคำ ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558 เรื่อง ลูกชายเเดน

 • ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุภ

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.วรรณา  มุสิก

Scholarship2alumni

 




Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.