ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำขวัญข้าว" ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามเเนวพระราชดำริ ในวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

 • ขอเชิญ นักศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เเละบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 109 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ในวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานพระบรมรูปราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำเเหงมหาราช ตั้งเเต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

 • ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560 "ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 43 ปี คณะวิทยาศาสตร์ที่รับใช้สังคม" ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตึก SCL

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธู ชูศรี อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ที่ได้รับตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "คณะวิทย์ราม รวมใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา การทำนาของไทย ปีที่ 3 ทำนาวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ" ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามเเนวพระราชดำริ ในวันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา กุดั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา เเละผู้สนใจทุกท่านร่วมทำบุญเเละถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งเสรี เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559

 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา เเละศิษย์เก่าร่วมงาน " พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยรามคำเเหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาค1/2559 ตั้งเเต่วันที่ 25 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2559 (ทุกวัน) ณ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง (หัวหมาก) เเละสาขาวิทยบริการ ทั้ง 23 จังหวัด

 • ระบบเทียบโอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 •  สาขาที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 • สาขาวิชาการเเพทย์เเผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการเเพทย์แผนไทยบัณฑิต(ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการเเพทย์เเผนไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รับสมัครตั้งเเต่ 28 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2559 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สถานพยาบาลเเพทย์แผนไทย(กองอาคารเดิม) ชั้น 2 เวลา 10.00 - 15.30 น. โทร 02-3108684-5 หรือเว็บไซด์ www.rsa.sci.ru.ac.th 
 • ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง รุ่นที่ 41 ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา

 • ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับหนึ่ง สาขาวิชาเคมี เเละสาขาวิชาการเเพทย์เเผนไทย ทั้ง 2 ท่าน

 • ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับสอง สาขาวิชาการเเพทย์เเผนไทย ทั้ง 3 ท่าน

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณีรนุช ควรเชิดชู อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ ที่ได้รับตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศวัสกร ไชยสุนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี หิรัญกนกพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 •  กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 41

 • ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคคลทั่วไป ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำขวัญข้าว วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 "คณะวิทย์ราม รวมใจสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา การทำนาของไทย ปีที่ 2" ณ โครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามเเนวพระราชดำริ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

 • ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง " Opportunities for Cooperative Education in Biberach University of Applied Science " โดย Prof. Dr.techn. Heike Fruhwirth เพื่อเป็นโอกาสในการร่วมมือกับทางการศึกษาเเละวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำเเหงเเละมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมันนี ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 10 อาคาร SCL

 • สถานพยาบาลเเพทย์เเผนไทย มหาวิทยาลัยรามคำเเหง เปิดให้บริการ

 1.ตรวจวินิจฉัย รักาาโรคทางการเเพทย์เเผนไทย (จ่ายค่ารักษา)

 2.ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางหัตถเวชกรรมไทย (นวดรักษา)

 3.ประคบ อบสมุนไพร โดยเเพทย์เเผนไทย

 รายละเอียดตามเเนบ ดังนี้

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  สุทธิไวยกิจ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง "ศาสตราจารย์" สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 • ขอเชิญบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงาน "สถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี ที่รับใช้สังคม" วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SCL เเละห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์

 • ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ" ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SCL 

 • ขอเเสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลในฐานะ Co-Inventor จากผลงานวัตกรรมร่วมกับสถานวิจัยความเป็นเลิศทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มอ.

 • ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภททุนเรียนดี

 • ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภททุนกิจกรรม

 • ขอเเสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร ทองหัวไผ่ ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ขอเเสดงความยินดีกับ นายชัยวัตน์ บุญเพ็ง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลดีเด่น "การนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย ในงานประชุมวิชาการพฤกศาตร์เเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9"

 

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาลัย อารีรักษ์ ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา

 •  ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร วีระพลากร ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 •  ขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.ชลธิชา สีกา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมีประยุกต์ ได้รับรางวัล "การเสนอผลงานในเเบบโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม RGJ - Ph.D. Congress XVI" 

 •  ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เชาวลิต ขันคำ ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558 เรื่อง ลูกชายเเดน

 • ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุภาณี หิรัญกนกพันธ์ ที่ได้รับรางวัล การเสนอผลงานการวิจัยดีมาก เเบบบรรยาย จาก HERP CONGREES.

     ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

สายตรงคณบดี

Scholarship2alumni

 




Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.